TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE WWW.AGILCREDIT.RO


1. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.Agilcredit.ro este aflat în folosința Societății FINANCIAL FIX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Șos. Vitan - Bârzești, nr. 7D-7E, et. 6, ap. 60, Corp B, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/292/2021, CUI 43539883, aceasta având drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul site-ului.

Prin intermediul site-ului www.Agilcredit.ro prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către deținător, se asigură promovarea unor oferte de creditare. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (news-letter), precum și accesul la serviciile furnizate de către deținător și clienții acestuia, informări, oferte, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

Informatiile prezente pe www.Agilcredit.ro sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit, cu exceptia produselor sau serviciilor, ale caror prețuri sunt specifice ofertei fiecărui creditor.

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

 •  Utilizator - orice persoană care acceseaza site-ul, fiind interesată de ofertele de pe site, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
 •  Utilizator înregistrat - orice persoană fizică majoră (având vârsta de 18 ani împlinită care se înregistrează la un moment dat pe site ca utilizator pentru a beneficia de produsele/serviciile furnizate pe site și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
 •  Serviciu - furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul careia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter); furnizarea catre utilizator a accesului la conținutul site-ului și la oferte privind produsele promovate prin intermediul Site-ului conform optiunilor Utilizatorului. Utilizatorul va furniza toate datele solicitate prin formularele de pe site pentru a fi direcționat către ofertantul serviciilor de creditare.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter sau pentru accesa produsele sau serviciile furnizate pe site, caz în care se va înscrie cu nume și prenume și o adresă de email pentru identificare și autentificare în site/pentru transmiterea newslette-rului săptămânal.

Pentru a beneficia de serviciile oferite de www.Agilcredit.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

 1. furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;
 2. menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, email, telefon etc.) pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora.

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte sau neconforme, administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a şterge contul utilizatorului în cauză şi de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe site-ului.

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și Politia de cookie pentru a fi pe deplin informați cu privire la datele ce vă sunt prelucrate de către noi și partenerii noștri contractuali.

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei - credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor furnizate pe site.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio - video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza, cu excepția celor apartinând altor entitati.

Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.

În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

4. MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

5. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere.
 2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
  • utilizatorul înregistrat va fi contactat de către un creditor;
  • utilizatorul înregistrat va primi un credit;
  • ofertele primite de la partenerii săi corespunde cerințelor utilizatorilor;
  • serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • erorile de program vor fi corectate.

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.Agilcredit.ro ;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Deținătorul site-ului nu își asumă răspunderea cu privire la produsele și serviciile furnizate de clienții săi, instituții de credit sau unități bancare.

7. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de către deținptorul site-ului ca fiind utile în legatura cu continutul site-ului și care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

Deținătorul site-ului nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul său.

8. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

9. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului www.Agilcredit.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

10. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

Deținătorul site-ului www.Agilcredit.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale în vigoare sau reglementările aplicabile raporturilor juridice născute prin accesarea serviciilor sau facilităților site-ului, acesta poate răspunde conform legii.

Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze ale Termenilor și condițiilor site-ului, deținătorul site-ului poate retrage dreptul de utilizare a facilităților și serviciilor puse la dispoziție pe site. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

11. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor și accesul la produsele serviciile furnizate pe site-ul www.Agilcredit.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.